Pravila in pogoji prijave na tekmovanje “Rogaška ima talent”!

Pravilnost podatkov: S prijavo jamčim, da so vneseni podatki točni in resnični. V primeru kakršnekoli spremembe se zavežem obvestiti organizatorja.

Avtorske pravice: Potrjujem, da je poslani videoposnetek moje lastno avtorsko delo in da ne krši nobenih avtorskih pravic tretjih oseb.

Obdelava osebnih podatkov: Izjavljam, da sem seznanjen z dejstvom, da bodo moji osebni podatki, vnešeni v prijavni obrazec, obdelani skladno z veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov, zlasti v skladu z Uredbo GDPR.

Uporaba podatkov: Soglašam, da se moji podatki uporabljajo v namene organizacije in izvedbe tekmovanja “Rogaška ima talent”, vključno z obveščanjem o rezultatih in morebitnih nadaljnjih aktivnostih organizatorja.

Fotografski in video material: S potrditvijo sodelovanja dovoljujem uporabo fotografij in videoposnetkov, posnetih med tekmovanjem, za promocijske in medijske namene.

Z izpolnitvijo prijavnega obrazca potrjujem, da sem prebral/a, razumel/a ter se strinjam s pravili in pogoji sodelovanja v tekmovanju “Rogaška ima talent”.